برد VGAو HDMI

تومان250.000

دسته:

توضیحات

 برای پروگرام مانیتورها از طریق VGAو HDMI برای دستگاه های TNM5000وTNM7000