عنوان خبر: دنلود آخرین بروز رسانی نرم افزار محصولات طراحان نوین مدار TNM
(شاخه: ديگر...)
ارسال شده توسط TNM
دوشنبه 21 خرداد 1397 - 19:58:17


آخرین نرم افزار بروز رسانی ایسیوکیت؛
نسخه 10.72bآخرین نرم افزار بروز رسانی پروگرامرها؛
نسخه 10.75لیست تغییرات در نسخه جدید آخرین نرم افزار بروز رسانی دیاگ؛آخرین نرم افزار بروز رسانی7.7 NAND؛
نرم افزار نصب اولیه پروگرامرها؛آخرین نسخه دفترچه راهنمای ایسیوکیتدفترچه راهنمای پروگرامر
فیلم آموزشی محیط پروگرامرهای TNM

این خبر از طرف فروش وپشتیبانی TNM
( http://tnm2000.ir/news.php?extend.11 )