عنوان خبر: دنلود آخرین بروز رسانی نرم افزار محصولات طراحان نوین مدار TNM
(شاخه: ديگر...)
ارسال شده توسط TNM
دوشنبه 21 خرداد 1397 - 19:58:17


آخرین نرم افزار بروز رسانی ایسیوکیت؛
نسخه 10.47آخرین نرم افزار بروز رسانی پروگرامرها؛
نسخه 10.49لیست تغییرات در نسخه جدید آخرین نرم افزار بروز رسانی دیاگ؛آخرین نرم افزار بروز رسانی NAND؛
آخرین نرم افزار نصبی پروگرامر؛
نسخه 10.40


آخرین نسخه دفترچه راهنمای ایسیوکیتدفترچه راهنمای پروگرامر
فیلم آموزشی محیط پروگرامرهای TNM

این خبر از طرف فروش وپشتیبانی TNM
( http://tnm2000.ir/news.php?extend.11 )