دنلود آخرین بروز رسانی نرم افزار محصولات طراحان نوین مدار TNMآخرین نرم افزار بروز رسانی ایسیوکیت؛
نسخه 10.47آخرین نرم افزار بروز رسانی پروگرامرها؛
نسخه 10.49لیست تغییرات در نسخه جدید آخرین نرم افزار بروز رسانی دیاگ؛آخرین نرم افزار بروز رسانی NAND؛
آخرین نرم افزار نصبی پروگرامر؛
نسخه 10.40


آخرین نسخه دفترچه راهنمای ایسیوکیتدفترچه راهنمای پروگرامر
فیلم آموزشی محیط پروگرامرهای TNM
بازگشت به اخبار شاخه   اخبار
اخبار قدیمی تر
نویسنده : TNM | ديگر... | ارسال نظر: 0 |  نسخه مناسب برای چاپ